Fair use policy

Fair use policy (FUP) gebruik dataverkeer en schijfruimte.
22 september 2020

Homepageservice Vos hanteert voor alle hosting-pakketten een Fair Use Policy (afgekort tot FUP) voor zowel het gebruik van de hoeveelheid dataverkeer als voor het gebruik van de hoeveelheid schijfruimte.

Dataverkeer.
De FUP is bedoeld om de hoeveelheid dataverkeer van onze pakketten te kunnen toetsen om overbelasting van ons netwerk te voorkomen. Doel is om overlast voor gebruikers te beperken wanneer andere gebruikers via hun verbinding veel grotere hoeveelheden dataverkeer gebruiken dan andere gebruikers via eenzelfde verbinding. Het dataverkeer wordt door Homepageservice Vos 24/7 gemonitord. Homepageservice Vos neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat het gebruikte dataverkeer, gemeten over een periode van 1 maand, meer is dan 4 maal de limiet op ons hostingpakket.

Schijfruimte.
Deze FUP is tevens van toepassing op de beperkte- en onbeperkte schijfruimte welke wij aanbieden bij al onze hosting-pakketten. De aangeboden schijfruimte bij alle pakketten is uitdrukkelijk alleen bedoeld voor website-gerelateerde opslag en niet voor opslag van grote hoeveelheden film- of fotomateriaal dan wel andere opslagbestanden. De opslagcapaciteit wordt door Homepageservice Vos 24/7 gemonitord. Homepageservice Vos neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat de opslagcapaciteit, gemeten over een periode van 1 maand; • bij een hostingpakket-pakket meer is dan 2 maal de bij het pakket behorende limiet.

Gevolgen bij overschrijding van de limieten.
Samen met de gebruiker zullen we bekijken of er opties zijn die beter zullen aansluiten bij de behoefte van de gebruiker. Als de gebruiker een dergelijk advies niet opvolgt dan kan Homepageservice Vos de toegang (tijdelijk) blokkeren of kosten in rekening brengen. Uiteraard zal Homepageservice Vos pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen.

Ga terug